מכון התקנים

השפעת מכון התקנים על יבוא ויצוא סחורה.

מכון התקנים נועד כדי להבטיח רמה סבירה של מוצרים המיוצרים בישראל, המיובאים אליה ומיוצאים ממנה אל מדינות העולם השונות. המכון מגדיר את התקנים הדרושים לכלל המוצרים הקיימים בשוק, עוסק בסימון המוצרים בהתאם לתקנים שהגדיר ומבצע מעת לעת מחקרים, סקרים ובדיקות שונות של מוצרים, של חומרים ושל סחורות ברחבי הארץ. המכון מאשר מפרטים טכניים וכללים בייצור, ואמון על עידוד השימוש במפרטים אלו. בהקשר של שילוח בינלאומי, קיימים תקנים מוגדרים מראש שהמכון מאשר לצורך ייבוא לארץ, אשר מצויים בהגדרות של "חוקיות הייבוא". דינים אלו מסדירים את התנאים בהם יש לעמוד כאשר מעוניינים לייבוא סחורות לישראל ממדינות שונות ברחבי העולם וכן מהווים תנאי חשוב לקבלת רישיון לייבוא סחורות לישראל. מכון התקנים אמון, כאמור על אישור ייבוא של מוצרים לרבות מזון, ביגוד, ריהוט וכו' והוא מחייב את סימון המוצרים בצורה שהוגדרה מראש על-ידו בטרם השילוח.

בעת ביצוע השילוח קיימת חשיבות לסימון תוויות בעברית ובאנגלית על גבי המוצרים. חובה זו תקפה בעת שילוח מוצרים שונים לרבות: מזון, משקאות, סיגריות, מוצרי טיפוח, ביגוד וטקסטיל, מוצרי ניקוי ועוד. על גבי החבילות יש להקפיד על הנחת מדבקה עליה רשום שם היצרן, ארץ המוצא, שם וכתובת של היבואן וכן שם וכתובת של השולח. יש להקפיד על אישור המוצרים בהתאם להגדרות מכון התקנים הישראלי, על כלל התקנים שהגדיר למען שילוח בינלאומי.