מחשבון מכס

חשב את עלות מס היבוא על סחורה.
    חלק:

    פרק:

    פרט:

    סעיף: