תנאי מכר

להלן מילון מונחים בנושא תנאי מכר שיעשה לכם קצת סדר בתחום שילוח בינלאומי

תנאי מכר  - (International Commercial Terms (INCOTERMS

ישנם 13 מונחי מכר אוניברסלים הנוגעים לנושא סחר בינלאומי כגון CIF, FOB, DDU, אשר פותחו בשנת 1936 ע"י לשכת המסחר הבינלאומי ונועדו להסדיר 3 נקודות עיקריות: 

1.      מתי עובר נטל ההוצאות מהמוכר לקונה

2.      מתי עוברת זיקת הביטוח מהמוכר לקונה

3.      מתי עוברת נטל האחריות ממוכר לקונה

 

המונחים מתחלקים ל 4 קבוצות לפי האות הראשונה של המונח: E, F, C, D

 

שם קבוצה

תנאי מכר

קוד

פירוש מקוצר

קבוצת E

EXW Ex Works

EXW

משער המפעל

קבוצת F

 

 

Free Carrier

Free Alongside Ship

Free On Board

FCA

FAS

FOB

מסירה למוביל

מסירה לצד האוניה

כולל העמסה לאוניה

קבוצת C

 

 

 

 

Cost and Freight

Cost, Insurance and Freight

Carriage Paid To

Carriage and Insurance Paid To

 

CFR

CIF

CPT

CIP

 

עלות ודמי הובלה

עלות ביטוח ודמי הובלה

תשלום למוביל

תשלום למוביל ולמבטח

 

קבוצת D

 

 

 

 

 

Delivered At Frontier

Delivered Ex Ship

Delivered Ex Quay

Delivered Duty Unpaid

Delivered Duty Paid

 

DAF

DES

DEQ

DDU

DDP

 

מסירה במעבר הגבול

מסירה על גבי סיפון האוניה

מסירה על הרציף

משלוח ללא תשלום מכס

משלוח כולל תשלום מכס

 

 

את המונחים אפשר לכתוב בצורות שונות כגון: CIF, cif, C.I.F

בכל המונחים הללו צריך לרשום את שם המונח ולאחר מכן נקודת ציון רלוונטי כגון: CIF Haifa

 

קבוצת E

Ex Works - EXW

מכירה בשער המפעל. עם העמדת הסחורה לרשות הקונה במחסן המוכר נטל ההוצאות והאחריות וזיקת הביטוח עוברים מהמוכר לקונה.

על הקונה לדאוג לאיסוף והעמסה של הסחורה למשאית/מכולה מחצר המוכר.

על הקונה החובה לדואג לכל האישורים, רשיונות היצוא במידה ונדרשים. בנוסף עליו לשאת בכל תשלומי האגרות והמיסים השונים בנמלי היצוא. בהתקשרות הנ"ל הקונה נושא בכל העלויות והסיכונים הכרוכים בהובלת המטען מדלת לדלת.

 

קבוצת F

בקבוצה זו עלות ההובלה הבינלאומית חלה על הקונה והמוכר מחוייב למסור את הסחורה בנקודה מוגדרת, שנקבעה ע"י הקונה.

Free Carrier - FCA

המוכר מחוייב למסור את הסחורה בנקודה עליה סוכם מראש עם המוביל הבנ"ל, בליווי המסמכים הדרושים, ובכך, מסיים את חובותיו מול הלקוח.

עם מסירת הסחורה למוביל, עוברים זיקת הביטוח, נטל ההוצאות והאחריות מהמוכר אל הקונה.

במונח FCA ניתן למעשה להשתמש במקום המונח FOB (ראה להלן), כאשר מדובר במשלוח מטענים חלקיים בים או באוויר.

 

 

Free Alongside Ship - FAS

המונח משמש רק בשילוח ימי. המוכר מחוייב למסור את הסחורה לצד האוניה ובכך מסיים את חובותיו מול הקונה. עם מסירת הסחורה על הרציף, לצד האנייה, עוברת האחריות מהמוכר לקונה, כולל כל ההוצאות הכרוכות בהובלת הסחורה, זיקת הביטוח וקבלת האישורים/רשיונות הדרושים, במידה וקיימים.

 

Free On Board - FOB

המונח משמש רק בשילוח ימי. המוכר מחוייב למסור את הסחורה עד לאוניה, כולל טעינת הסחורה על האנייה, ולדאוג לכל ההליכים הדרושים במכס ייצוא.

הקונה צריך לדאוג להובלה ימית, ביטוח ולשאר ההוצאות.

 

קבוצת C

בקבוצה זו עלות ההובלה חלה על המוכר והוא גם אחראי למסירת הסחורה לנמל היעד.

Cost and Freight - CFR

המונח משמש רק בשילוח ימי ובא להחליף את המונח C&F.

המוכר אחראי להובלת הסחורה עד לנמל היעד. כל ההוצאות עד להגעת הסחורה לנמל היעד חלות על המוכר. הקונה אחראי על הביטוח והוצאות נוספות בנמל היעד.

 

Cost, Insurance and Freight - CIF

המונח משמש רק בשילוח ימי. כל ההוצאות והאחריות הקשורות להובלת המטען עד לנמל היעד, חלות על המוכר, כולל דמי ביטוח.

 

Carriage Paid To - CPT

המונח הנ"ל זהה למונח CFR ומשמש גם בשילוח אווירי

 

Carriage and Insurance Paid To - CIP

המונח הנ"ל זהה למונח CIF ומשמש גם בשילוח אווירי

 

קבוצת E

בקבוצה זו חלה חובה על המוכר להסדיר ולשלם עבור הובלת הסחורה לנקודת היעד שנקבעה.

 

Delivered At Frontier - DAF

המוכר אחראי להובלת הסחורה עד לנקודה מוסכמת מראש על הגבול, או בסמוך לו.

 

Delivered Ex ship - DES

מתייחס רק לשילוח ימי. המוכר אחראי להובלת הסחורה עד לנמל היעד ומסירת הסחורה על גבי סיפון האוניה. על הקונה לפריקת הסחורה ושחרורה מהמכס.

 

Delivered Ex Quay - DEQ

מתייחס רק לשילוח ימי. המוכר אחראי להובלת הסחורה עד לנמל היעד, כולל פריקה ושחרור מהמכס. הקונה אחראי להובלה יבשתית.

Delivered Duty Unpaid - DDU

המוכר נושא בכל ההוצאות עד למסירת המטען בנקודה שנקבעה ע"י הלקוח במדינת היעד. המוכר לא אחראי על תשלומי מכס ומיסי יבוא וגם לא בהוצאות פריקת הסחורה בנקודת היעד.

 

Delivered Duty Paid - DDP

המונח דומה למונח DDU למעט העובדה שהמוכר נושא בכל ההוצאות כולל שחרור ממכס ותשלום המכס.

במקרים רבים מסוכם, כי המוכר יישא בכל ההוצאות, למעט תשלום המע"מ. במקרים אלו, משתמשים במונח DDP VAT UNPAID.