תשלום סחר בינלאומי

שיטות תשלום עבור סחר בינלאומי

בעת חתימה על חוזה סחר בינלאומי בין המוכר לקונה, מהווה נושא התשלום את אחד הנושאים המרכזיים במו"מ.

האינטרס של שני הצדדים לעסקה שונים זה מזה, בכך שיבואנים (הקונה) מעדיפים לדחות את התשלום למועד רחוק ככל האפשר, ואילו היצואנים (המוכר) מעדיפים לקבל את התשלום סמוך ככל האפשר למועד מסירת הסחורה.

ישנם כיום ארבע שיטות תשלום עבור סחר בינלאומי, אשר התגבשו במהלך השנים, במטרה לגשר על פני הבדלי האנטרסים של הצדדים:

 • תשלום מראש
 • אשראי חשבון פתוח
 • דוקומנטים לגבייה
 • אשראי דוקומנטרי

בשתי השיטות הראשונות, הקשר הוא פשוט וישיר בין המוכר לקונה. בשתי השיטות האחרונות, התשלום הוא במעורבות הבנק.

שיטת התשלום, עליהם חותמים הקונה והמוכר, מושפעים ממספר גורמים:

 • רמת ההיכרות והיחסים בין המוכר לקונה
 • סוג ואופי הסחורה
 • מצב פוליטי וכלכלי במדינת הקונה
 • שווי העסקה
 • תקנות ונהלים במדינות הקונה והמוכר

 

סחר בינלאומי: תשלום מראש - Advance payment

בשיטה זו, התשלום מתבצע באופן מלא/חלקי עוד בטרם סופקה הסחורה.

ישנם מספר מצבים בהם יחתמו על שיטה זו:

 • הקונה מקבל הנחה משמעותית עבור תשלום מראש
 • אין אמון הדדי בין המוכר לקונה
 • ייצור הסחורה נעשה במיוחד לפי הזמנה של הקונה
 • למוכר יש כח שוק והוא יכול לקבוע את תנאי התשלום

 

סחר בינלאומי: אשראי בחשבון פתוח - OPEN ACCOUNT

המוכר שולח את הסחורה, בליווי המסמכים אל הקונה. התשלום נקבע לתאריך עתידי שמוסכם מראש.

בשיטה זו יש סיכון למוכר, שהקונה לא ישלם במועד שסוכם. בדר"כ, מסכמים על תנאי תשלום זה כאשר יש אמון מלא בין הקונה למוכר.

 

סחר בינלאומי: דוקומנטים לגבייה CAD - Documentary Collection

התשלום מתבצע בתיווך בנקים בארץ המוכר והקונה. שיטה זו נותנת למוכר בטחון בקבלת הכסף, עם הצגת המסמכים.

איך זה עובד?

 • המוכר מגיש לבנק בארצו את כל המסמכים הדרושים לקונה, בצירוף הוראות לגביית התשלום
 • הבנק מעביר את המסמכים וההוראות אל בנק נאמן מטעמו בארץ הייבוא
 • הבנק בארץ הייבוא מסדיר את התשלום מול הקונה

 

סחר בינלאומי: אשראי דוקומנטרי - Documentary Credit/Letter of Credit

הבנק מתחייב לשלם למוכר, כנגד הצגת מסמכים הנדרשים במכתב אשראי, ומוכיחים את משלוח הסחורה ועמידה בתנאים שהוגדרו ע"י הקונה באמצעות אשראי דוקומנטרי.

מצד אחד, יש למוכר בטחון מירבי בקבלת התשלום, ומצד שני, לקונה יש בטחון במשלוח הסחורה בדרך ובתנאים שנקבעו על ידו.