אשראי דוקומנטרי

הכירו את שיטת התשלום של סחר בינלאומי

אשראי דוקומנטרי הוא אחת מארבע שיטות תשלום הנהוגות כיום בסחר בינ"ל.

מדובר במסמך התחייבות של הבנק לשלם למוכר, כנגד הצגת מסמכים המוכיחים את משלוח הסחורה ועמידה בתנאים, שהוגדרו ע"י הקונה באשראי הדוקומנטרי.

מצד אחד, יש למוכר בטחון מירבי בקבלת התשלום, ומצד שני, לקונה יש בטחון במשלוח הסחורה בדרך ובתנאים שנקבעו על ידו.

 

מתי משתמשים בשיטת אשראי דוקומנטרי לתשלום?

 • עיסקה ראשונה
 • עיסקה בסכום גבוה
 • מצב פוליטי/כלכלי רעוע במדינת הקונה
 • אין אמון בין המוכר לקונה

 

לשכת המסחר הבינ"ל , ה-ICC, היא זו שקבעה את הכללים האחידים לביצוע עסקה באשראי דוקומנטרי. הפרסום האחרון אשר מקובל כמעט בכל מדינות העולם ידוע בשם  UCP 500:

ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 1993 revision (כללים ונהלים  אחידים לאשראי דוקומנטריים). פרסום זה נכנס לתוקף בינואר 1994.

 

השלבים מהם מורכבת עסקת אשראי דוקומנטרי

 • הקונה פונה אל הבנק בארצו (הבנק הפותח) עם בקשה עבור פתיחת אשראי דוקומנטרי לטובת המוכר
 • הבנק הפותח מקבל בטוחות מהקונה ופותח אשראי דוקומנטרי לטובת המוכר, באמצעות הבנק בארץ המוכר (הבנק המודיע)
 • המוכר מקבל את האשראי הדוקומנטרי ועובר עליו בקפידה. מתקן, אם יש צורך ושולח לקונה לאישור
 • אם הכל מאושר ע"י שני הצדדים, המוכר שולח את הסחורה ומכין מסמכים בהתאם לדרישות האשראי הדוקומנטרי
 • המוכר מגיש את המסמכים לבנק
 • הבנק משלם למוכר כנגד המסמכים

 

סוגי אשראי דוקומנטרי

להלן סוגי האשראי השונים

 • אשראי דוקומנטרי חוזר RECOVABLE L/C
 • אשראי דוקומנטרי בלתי חוזר ומקויים IRRECOVABLE & CONFIRMED L/C
 • אשראי בכוננות STANDBY L/C
 • אשראי גב אל גב BACK TO BACK L/C
 • אשראי עביר TRANSFERABLE
 • אשראי מתחדש REVOLVING

 

אשראי בלתי חוזר IRREVOCABLE L/C

סוג זה הוא המקובל ביותר. הבנק הפותח מתחייב באופן מוחלט לשלם, בכפוף למילוי תנאי

האשראי.

 

אשראי דוקומנטרי חוזר RECOVABLE L/C

ניתן לביטול ע"י הבנק הפותח, כל עוד לא בוצע תשלום.

 

אשראי דוקומנטרי בלתי חוזר ומקויים IRRECOVABLE & CONFIRMED L/C

בסוג זה, מצטרף גורם נוסף - בנק מקיים, שמקבל על עצמו התחייבות נפרדת, במקביל לזו של הבנק הפותח, לשלם את האשראי.

 

אשראי בכוננות STANDBY L/C

נועד להבטיח תשלום לספק במקרה של הפרת התחייבות מצד הקונה. במידה והקונה לא משלם למוכר, כפי שסוכם ביניהם, יוכל המוכר לפנות לבנק הפותח בדרישה לתשלום מתוקף ה STAND BY , בצירוף המסמכים הדרושים.

 

אשראי גב אל גב BACK TO BACK L/C

העיסקה מתבצעת ע"י מתווך ולא באופן ישיר בין המוכר לקונה.

 

אשראי עביר TRANSFERABLE

ניתן להעברה ע"י המוטב הראשון למוטב אחר, שהוא לרוב היתרן או הספק של הסחורה.

 

אשראי מתחדש REVOLVING

במקרים בהם יש משלוחים תדירים לאורך זמן, ניתן לפתוח אשראי שיתחדש מעצמו לאחר ניצול הסכום המקורי.