מסחר בינלאומי

 

הסחר הבינלאומי התקיים כבר מראשית דרכה של ההיסטוריה האנושית. הסחר הבינלאומי תופס כיום חלק גדול מפעילות הכלכלית העולמית ומדינת ישראל בפרט.

הסחר הבינלאומי מאפשר למדינות להתמקד ולהתמחות בייצור אותם מוצרים ושירותים אשר להם יתרון יחסי ולשווקם למדינות אחרות ולרכוש בתמורה סחורות שלא כדאי לייצרם באותה מדינה.  בדרך זו, יעמוד לרשותה של מדינה מגוון רחב יותר של סחורות ומוצרים משיש באפשרותה לייצר באופן עצמי.

כאשר טובין וסחורה נכנסים למדינה התהליך נקרא יבוא וכאשר הטובין יוצאים מהמדינה לחו"ל התהליך נקרא יצוא.

בעבר היו מדינות שהתנגדו לסחר בינלאומי בטענה שמדינה צריכה לצבור את העושר בעצמה ולא לחלוק אותו עם מדינות אחרות, ולכן מדינות רבות הטילו מיסים ומכסים מגבילים כדי לחסום סחר בינלאומי.

ככלל רוב מדינות העולם מטילות מכס בעיקר על יבוא סחורות ולא יצוא למרות שיש מדינות שמטילות מכס כדי להגן על המשאבי הטבע שלהם. בישראל המכס הינו רק על יבוא סחורות והמכס נועד בעיקר להגן על התוצרת המקומית ולהכניס כספים לאוצר המדינה

לאחר מלחמת העולם השנייה מדינות רבות הבינו שצריך לעודד את הסחר הבינלאומי ובעקבות כך נחתם הסכם גאט"ט. זהו הסכם הסחר הבינלאומי שהביא ב 1995 להקמת ארגון הסחר הבינלאומי.

נעשים מאמצים בינלאומיים בלתי פוסקים להתקרב למצב בו הסחר הבינלאומי יהיה חופשי מהמגבלות של מדינות אך מדינות מפעילות חסמים משיקולים כלכלים וביטחוניים .

הנמכת המכסים והתפתחות טכנולוגית ושינויים פוליטים וכלכליים מעודדים את הגלובלזציה שבו העולם הופך להיות שוק אחד גדול.