רשות המיסים ואגף המכס והמע"מ

מה חלקם של רשות המיסים ואגף המכס והמע"מ בהליך השילוח?

מטבע הדברים, כאשר עוסקים בייבוא ובייצוא של סחורות, בהעברת חבילות מישראל למדינות שונות ברחבי העולם או בהעתקת מקום המגורים או העבודה, מתלווה לתהליך זה, לצד העיסוק בביורוקרטיה הנובעת משליחת החבילה או הסחורות, גם העיסוק במיסים הכרוכים בהעברתן ובהתנהלות אל מול המכס בישראל ובמדינות היעד. רשות המיסים פועלת תחת משרד האוצר, המפעיל גם את אגף המכס והמע"מ, במסגרת מנהל הכנסות המדינה. בדרך זו גובה המדינה מסים עקיפים לרבות מכס, מע"מ ומס קנייה וכן מפעילה היטלים שונים על הייבוא והייצוא מישראל ואל שטחי המדינה וכן על אכיפת דיני הייבוא והייצוא הפועלים במדינת ישראל.

רשות המיסים וכן אגף המכס והמע"מ פועלים מכוח פקודות המכס, חוק מס ערך מוסף, חוק ההיטלים, חוק מס קנייה בדבר רכישת טובים ושירותים שונים וכן כלל הדינים העוסקים בפיקוח על הייבוא והייצוא. מס הערך המוסף וכן תשלום המכס בעת ביצוע שילוח לכל מטרה ולכל מדינה ברחבי העולם, עשוי להשתנות בהתאם לגודל החבילה, למטרת השילוח (מסחרי או פרטי), לארץ היעד ולאופן השילוח. מתוך כך, בטרם ביצוע השילוח מומלץ להתעדכן מול הרשויות הרלוונטיות בדבר העלות המשוערת של התהליך, ההליכים הביורוקרטים הנלווים לו וכן האישורים הרלוונטיים שיש לטפל בהם בטרם ביצוע השילוח. מומלץ להיעזר בעת ביצוע התהליך בחברות שילוח מנוסות אשר יאפשרו צמצום הדאגות והעיסוק בביורוקרטיה מצדכם ויסירו מליבכם דאגות מיותרות.