תובלה יבשתית בארץ

תובלה יבשתית של מכולות ומטענים חלקיים

 תובלה יבשתית מבוצעת ע"י חברות הובלה המחזיקות משאיות מסוגים שונים לשינוע מכולות ומשאיות לשינוע מכולות 20 ו-40 רגל.

חברות ההובלה היבשתית המובילות לנמלים ולנתב"ג הם חלק חשוב משרשרת הלוגיסטיקה של הסחר הבינלאומי. תפקיד חברת ההובלה להוביל את המטען ביבוא מנמל המוצא לבית הספק וביצוא הובלה של הסחורה במכולה או במשאית לנמל מוצא.

חברת הובלה יבשתית מספקת את התובלה הפנים יבשתית החשובה לתובלה הבינלאומית.

רק חברות הובלה שמתמחים בהובלות של מכולות אל ומהנמילם מחזיקים מערכת להשלמת שידורי מכולות לנמל.

הובלת חומ"ס מצריכים רכבים ונהגים שרשאים להוביל חומרים מסוכנים מטעם משרד הרישוי.

על חברת ההובלה היבשתית לדאוג לכיסוי ביטוחי בהובלת המטענים וחשוב לבדוק שגובה הביטוח מכסה את הובלת המטען המובל.

בעת כניסה ויציאה של מכולות מלאות מהנמלים על המוביל לדאוג לקבל מסר אלקטרוני מעמיל המכס עבור המכולה ולהשלים את פרטי הנהג ופרטי המשאית ועגלה גדי שהמסר יצא תקין.

ישנם סוגי משאיות להובלת מטענים ומכולות.

משאית רגילה, משאית סמי טריילר, משאית פול טריילר, משאית עם מנוף

בעת תיאום הובלה צריך לוודא שלמשאית תהיה גישה לאזור ההמכלה או איסוף או פריקה ומהשאית והמכולה רשאים להוביל את המשקל של הסחורה.