שילוח בינלאומי ושינוע של חומ"ס

הגדרה של חומ"ס –

חומרים מסוכנים שקיומם מאיים ועלולים לגרום לנזק בריאותי או למוות לאדם לחי או לסביבה

הסכנה -נזק כתוצאה משינוי טמפרטורות או כתוצעה משינועם ממקום אחד למשהו ולכן הם מסוכנים

יש כ 14,000,000  חומרים מסוכנים מתוכם 4,000 רשומים בספר הכתום ויש להם מספרי או"ם.

בשנים האחרונות גדל שינוע חומ"ס. שילוח בינלאומי ושינוי חומרים מסוכנים הינו תחום מורכב ומחייב התמחות בחומ"ס.

שילוח בינלאומי והובלה חומרים מסוכנים מתחיל מתהחיל הכנת משלוחים לפי תקנים וחוקים ברורים בעת אריזה של חומ"ס.

יש מספר גורמים מרכזיים שאחראים לנושא שינוע חומרים מסוכנים וחלקם הם:

I.A.T.A-International Air Transport Association (יאטה) ארגון חברות התעופה הבינלאומיות - גוף זה אחראי לחוקים להובלות חומ"ס בתובלה האווירית

I.A.E.A International Atomic Energy Agency – הוועדה לאנרגיה האטומית הבינלאומית – גוף זה אחראי לחוקים להובלת ומרים רדיואקטיביים

רוב מדינות העולם אימצו את המלצות האומות המאוחדות בנושא הובלות חומרים מסוכנים.

יש ארבע קריטריונים לחומ"ס והם:

 1. שם החומר
 2. מספר האו"ם-UN
 3. קבוצת סיכון –Class
 4. רמת הסיכון – Packing Group

שם החומר

לכל חומר יש שם מדעי יד ערכי

מספר האו"ם-UN

מספר האו"ם הוא מספר חד ערבי בין ארבע ספרות שמזהה את סוג החומר. אין חשיבות לסדר המספרים.

קבוצת סיכון מחלוק ל 9 חלקים:

 1.       חומרים נפיצים
 2.       גזים
 3.       מוצרים דליקים
 4.       נוזלים דליקים
 5.       חומרים מחמצנים
 6.       חומרים רעליים ומדבקים
 7.       חומרים רדיואקטביים
 8.       חומרים מאכלים(קורוזיביים)
 9.       חומרים מסוכנים אחרים שלא שייכים לקבוצות הנ"ל

רמת סיכון – קבוצת אריזה

ישנם 3 רמות סיכון לחומרים מהסוכנים והם:

רמת סיכון 1-מארז בעל רמת עמידות גבוהה – קבוצת אריזה 1

רמת סיכון 2-מארז בעל רמת עמידות בינונית – קבוצת אריזה 2

רמת סיכון 3-מארז בעל רמת עמידות פחותה – קבוצת אריזה 3

 

חברות התעופה מחוייבות לפעול לפי הוראות יאטה וכל חברות תעופה יכולה להוסיף הוראות נוספות, מחמירות יותר מעבר לספר יאטה.

הובלה יבשתית של חומ"ס

כל משאית המובילה חומרים מסוכנים חייבת ב 2 רשיונות שונים והם:

 1.       רישיון משרד התחבורה להובלת חומרים מסוכנים
 2.       רישיון מהמשרד לאיכות הסביבה להובלת חומר המצויין ברשיון.

המשאית המובילה חומרים מסוכנים חייבת סימון שלטים מקדימה ואחורה

גם הנהג עצמו חייב בהיתר מיוחד להובלת חומרים מסוכנים.