פקודת המכס

פקודת המכס

פקודת המכס – חוק מהתקופה המנדטורית בעל תוקף מלא כחוק שעבר תיקונים שונים בפקודת המכס בעיקר בהחרמה של עונשים שונים.פוקדת המכס מכילה 15 פרקים שמכילים 241 סעיפים שונים בתחום המכס, יבוא ויצוא סחורות

פקודת המכס מפרטת את כל נושא שילוח יצוא ויבוא של מוצרים החל מגובה המס שצריך לשלם, מה מותר ואסור ליבוא לארץ ופירוט עונשים בגין עבירות מכס.

פיקוח ובקרה של הכנסת סחורות לישראל החל חומרים מסוכנים, שילוח חפצים אישיים ופריטי אומנות ועתיקות, וסוגי יבוא מסחרי. המכס אחרית גם על גביה של מיסים ביבוא בהתאם לצו תעריך המכס.

פקודת המכס

סעיפים  פרקים   תוכן

1-3       ראשון    מבוא – הגדרות

3-13     שני       מינהל, סדרי עבודה, סמכויות

14-39   שלישי   פיקוח, בדיקה, רישום וערובה

40-67   רביעי    יבוא טובין

                        סימן א'-יבוא אסור ויבוא מוגבל

                        סימן ב'-יבוא בדרך הים

                        סימן ג'-תסקיר על המטען

                        סימן ד-פריקה ונחת

                        סימן ה-רשמונות

                        סימן ו'- יבוא שלא בדרך הים

68-99   חמישי  אחסנת טובין – מחסנים רשויים ומחסני המכס

100-119 שישי   יצוא טובין – יצוא אסור ויצוא מוגבל, סדרי יצוא

120-123 שביעיצידת האוניה

124-154שמיני תשלומי מכס

156-162 תשיעיהישבון וכניסה זמנית

163-167 עשיריסחר חוף

168-171 אחד עשר-סוכנים

172-202 שנים עשרה

203-223 שלושה עשרה  חילוטין

224-230 ארבע עשר

231-241 חמישה עשר