בדיקת מכתבי אשראי

רשימת הבדיקות של מכתבי אשראי ליצואנים

חשוב מאוד שהיצואן יבדוק את מכתבי האשראי שהוא מקבל מהבנק של היבואן בחו"ל.

עליו לבדוק את כל תנאיו, אם הם מתאימים להצעת המחיר שהוא שלח, לבדוק שורה אחר שורה, אם כל הפרטים אינם לשביעות רצונו, עליו להודיע על כך ליבואן כדי שזה ישנה את התנאים בהתאם לרצון היצואן.

לתשומת לבך: רק הבנק הפותח יכול לשנות את התנאים, אך השינוי חייב לקבל את אישורם של הצדדים.

 

בין הדברים שיש לבדוק אותם:

 • האם זהו מכתב אמיתי, והאם הבנק הפותח קיים ?(היזהרו ממכתבי אשראי שלא נפתחו על ידי בנק).
 • האם אשראי רק בלתי חוזר.
 • האם הוא מתייחס לנוסח האחרון של הנוהלים?
 • האם השם של היצואן מתאים במלואו לשמו האמיתי?
 • האם המחיר מתאים למחיר שהוצע?
 • האם מקום הצגת המסמכים הנו ישראל? (ולא, צריך לקחת בחשבון את זמן משלוח המסמכים לבנק המקיים או לבנק הפותח).
 • האם משלוחים חלקיים מותרים או לא?
 • האם שטעון (העברה מאניה לאוניה) מותר או לא?
 • האם הנמל המוצא ונמל היעד קיימים?
 • האם המוביל/המשלח יכול לספק את המסמך הנדרש באשראי דוקומנטרי?
 • האם התאריך האחרון למשלוח מתאים?
 • האם זמן הצגת המסמכים (סעיף 48 בתנאים) דיו?
 • מהם תנאי התשלום?
 • האם תאור הטובין מתאים להצעת היצואן?
 • האם תנאי המכר (INCOTERMS) מתאימים להצעה?
 • האם קיימים תנאים נוספים?
 • מי משלם את עמלות הבנקים?
 • מי צריך להנפיק את המסמכים הדרושים?
 • האם היצואן קרא היטב את הסעיף 47 – תנאים נוספים?

 

יצואן נכבד: בדוק היטב אחד לאחד את האשראי שקיבלת, ומנע אי-התאמות בהצגת המסמכים. לפי סטטיסטיקה שנעשתה בשנת 2002, התברר ש-73 אחוז מהדוקומנטים שהוצגו לבנקים, הוצגו עם אי-התאמות. האם אלו אי-התאמות מהותיות. ברוב המקרים ניתן לענות לשאלה זו, רק לאחר שהמקרה הגיע לבית המשפט. האם כדאי להגיע לבית המשפט?

סידני אמיר

יועץ ומרצה למסחר בינלאומי 

sydney_amir@012.net.il